ติดต่อ-สอบถาม

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5317 5313
โทรสาร 0 5317 5313
Call Center 1131
Email : mecpaocr@Hotmail.com
http://www.chiangraipao.go.th